Akronym

Co znamená zkratka
Zkratka je slovo vytvořené zkrácením fráze kombinací určitých písmen slov ve frázi (často první iniciála každého) do jednoho výrazu. Mezi běžné příkla...
Opakem zkratky je A?
fantastické rozšíření stávající zkratky nebo slova, například „port out, pravý domov“ pro nóbl. Všimněte si, že je to „fantastické rozšíření“. Zdá se,...