Centrum

Co je středová fáze Apple? (a jak jej používat)
Center Stage využívá strojové učení k nastavení přední širokoúhlé kamery, když na kompatibilním modelu iPadu používáte video aplikace, jako je FaceTim...
Vycentrujte obrázky a další objekty v Office 2007
Jak vycentruji obrázek v aplikaci Word 2007?Jak vycentruji obrázek ve Wordu?Jak v aplikaci Word vycentruji více obrázků?Jak seskupím obrázky a tvary v...
Centrální scéna Facetime chybí
Odpověď: Odpověď: Možnost Středová fáze je v Nastavení->FaceTime->Středová scéna. Není to uvnitř samotné aplikace. Také se ujistěte, že je iPad ...
Jak získám obrazovku iPhonu pro otáčení textových zpráv
Otevřete aplikaci Zprávy a začněte psát novou zprávu. Přetažením prstu ze spodního okraje iPhonu otevřete ovládací centrum. Klepnutím na ikonu „Orient...
Centrum oznámení iOS
Kde je centrum oznámení na iPhone?Kde je centrum oznámení na iPhone?Chcete -li zobrazit oznámení v Centru oznámení, proveďte některý z následujících k...
Zarovnejte textové centrum CSS
Chcete-li vycentrovat text v CSS, použijte vlastnost zarovnání textu a definujte ji hodnotou „střed."Začněme snadným příkladem.". Řekněme, že máte web...