Konference

Jak uložit konferenční hovor (a přístupový kód) jako kontakt
Přidejte název schůzky a další požadované podrobnosti. Přidejte desetimístné telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko symbolů v levém dolním rohu. ...