Kritické

Co jsou kritická upozornění pro iPhone a iPad a jak je povolím?
Mnoho aplikací s kritickými upozorněními vás vyzve k jejich povolení při prvním otevření aplikace. Zobrazí se zpráva, že aplikace „vám chce zaslat kri...
Armstrongův limit je kritickým hlediskem, ve kterém oboru?
Proto je důležité, aby piloti a astronauti ve vysokých nadmořských výškách v beztlakém prostředí nosili speciálně natlakované obleky, aby byl tlak dos...
Kritická upozornění pro Android
Má Android kritická upozornění??Co jsou kritická upozornění?Jak nastavím prioritní upozornění v systému Android?Má Android kritická upozornění??Hledej...
Pushoverova kritická upozornění
Co jsou kritická upozornění?Co je oznámení pushhover?Co je kritické upozornění pro iOS?Co jsou kritická upozornění?Kritické upozornění je obvykle upoz...
Zazní kritická upozornění
Jak změním kritický výstražný zvuk na svém iPhone?Jak v systému iOS zapnu kritická upozornění?Proč můj iPhone nemá kritická upozornění?Co jsou kritick...
Aplikace s kritickými upozorněními
Co jsou kritická upozornění?Co je kritické upozornění pro iOS?Co je aplikace Alertable?Co jsou kritická upozornění?Kritické upozornění je obvykle upoz...