Živel

Který z těchto prvků byl objeven ve vesmíru, než byl nalezen na Zemi?
18. srpna 1868 se to Janssenovi podařilo. Stal se prvním člověkem, který ve slunečním spektru pozoroval hélium, prvek, který na Zemi dosud nikdo nevid...
Který z těchto prvků byl pojmenován po živé osobě?
Prvkem 99 v naší sérii Mezinárodního roku periodické tabulky je einsteinium. Einsteinium byl téměř první prvek pojmenovaný po živé osobě a byl použit ...
Periodická tabulka prvků Q
Písmeno Q v periodické tabulce. Písmeno „Q“ se nevyskytuje v žádném oficiálním názvu prvku. Byl to však dočasný nebo zástupný název prvku 114. Po jeho...
Co je mozkem nejhojnějším prvkem ve vesmíru
Vodík je nejhojnějším prvkem ve vesmíru, tvoří asi 75 procent jeho normální hmoty a byl vytvořen ve Velkém třesku. Hélium je prvek, obvykle ve formě p...
Vodík je nejhojnějším prvkem ve vesmíru
Vodík má jeden proton, jeden elektron a je jediným prvkem bez neutronů, což z něj činí nejjednodušší prvek ve vesmíru. Z tohoto důvodu je považován za...