Výstup

Jak ukončit editor Vi nebo Vim
Nejprve několikrát stiskněte klávesu Esc. Tím zajistíte, že vi bude mimo režim Vložit a v režimu Příkaz. Za druhé, zadejte: q! a stiskněte Enter. To ř...
Jak se zbavit méně příkazů v linuxu
Příkaz less ukončíte stisknutím q.Jak se dostanu z menšího příkazu?K čemu je v Linuxu méně příkazů?Jak v Linuxu více ukončím?Jak více opustím?Jak se d...
Jak ukončit příkaz kočka
# kočka >test2 Čeká na zadání od uživatele, zadejte požadovaný text a stisknutím kláves CTRL+D (podržte klávesu Ctrl a zadejte 'd') ukončete.Jak uk...
Ukončete kód 124
Výstupní kód je 124. Toto je hodnota, kterou časový limit používá k označení, že program byl ukončen pomocí SIGTERM. Pokud SIGKILL program ukončí, výs...
Crontab nano uložte a ukončete
Uložení souboru v nano:stiskněte crtl o (řekněte, že chcete napsat soubor). pak.stiskněte Enter (chcete říct, že chcete přepsat stávající soubor). pak...
Jak ukončit shell v terminálu
Ukončení relace prostředí Shell V aplikaci Terminal na počítači Mac v okně se spuštěným procesem shellu, který chcete ukončit, zadejte příkaz exit a s...