Zámek

Jak zamknout počítač se systémem Windows 11, když jdete pryč
Automaticky zamkněte počítač se systémem Windows, když od něj odejdetePomocí Bluetooth spárujte telefon s počítačem. ... Na počítači se systémem Windo...
Jak přizpůsobit zamykací obrazovku v systému Windows 11
Chcete -li upravit zamykací obrazovku podle svých představ, vyberte tlačítko Start a poté Nastavení > Personalizace > Zamykací obrazovka.Jak změ...
Jak zamknout počítač se systémem Windows 11
Zamknout pomocí obrazovky Ctrl+Alt+Delete Další rychlý způsob uzamčení počítače je použití obrazovky Ctrl+Alt+Delete. Chcete -li jej použít, stiskněte...
Jak deaktivovat zamykací obrazovku
Jak deaktivovat zamykací obrazovku v edici Pro systému Windows 10Klepněte pravým tlačítkem na tlačítko Start.Klikněte na Hledat.Zadejte gpedit a stisk...
Jak proměnit Caps Lock ve vašem počítači Mac na klíč pro extra modifikátor
Kliknutím na „+Povolit“ vedle „Změnit caps_lock na příkaz+ovládání+možnost+posun“ přidáte pravidlo do Karabiner. Před přidáním pravidla se budete chtí...
Jak vzdáleně zamknout počítač se systémem Windows 10
Jak vzdáleně zamknout zařízení s Windows 10Otevřete svůj účet Microsoft online.Klikněte na Zařízení.Na kartě „Přehled“ klikněte na tlačítko Zobrazit p...
Jak odebrat staré obrázky z historie uzamčené obrazovky systému Windows 10
Pokud chcete odstranit všechny předchozí obrázky na obrazovce uzamčení, pokračujte a odstraňte všechny složky „LockScreen_x“. To je všechno. Po odstra...
Co je LockApp.exe ve Windows 10?
LockApp.exe je součástí operačního systému Windows 10 a je zodpovědný za zobrazení uzamčené obrazovky.Mám zakázat LockApp exe?Proč LockApp exe používá...
How to Temporarily Disable the Fingerprint Reader and Smart Lock in Android P
To do this, jump into the Settings menu, then tap the “Security & Location” option. On the Security & Location page, tap the “Lock Screen Pref...