Tvar

Jak nakreslit a upravit tvar volného tvaru v aplikaci Microsoft PowerPoint
Nakreslete nebo upravte tvar volného tvaruNa kartě Vložit ve skupině Ilustrace klikněte na Tvary.V části Čáry proveďte jednu z následujících akcí: Chc...
Jak změnit tvar pomocí bodů úprav v aplikaci Microsoft PowerPoint
PowerPointKlikněte na tvar, který chcete změnit. Chcete -li vybrat více tvarů, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na tvary. ... V části Nástr...
Nakreslete dokonalé tvary iphone
Chcete -li nakreslit dokonalý čtverec, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift. Chcete -li nakreslit obdélník od středu, stiskněte a podržte při p...
Jak nakreslit dokonalé tvary v plodu
Začněme.Vyberte si monolinový štětec ze své knihovny štětců Procreate. ... Nakreslete kruh pomocí Apple Pencil (ale tužku na konci nezvedejte) ... Zve...
IPad pro rozpoznávání tvarů
Jak na iPadu používám rozpoznávání tvarů?Jak na iPadu vytvářím tvary??Jak používáte rozpoznávání tvarů?Jak zajistím, aby můj iPad rozpoznal můj rukopi...
Tvar popisku aplikace Powerpoint
Chcete-li přidat popisek aplikace PowerPoint pomocí jednoho z předdefinovaných tvarů popisu:Vyberte Domů.Výběrem Tvary zobrazíte všechny dostupné tvar...
Volný tvar v powerpointu
Nakreslete volný tvarNa kartě Vložit ve skupině Ilustrace klikněte na Tvary.V části Čáry proveďte jednu z následujících akcí: Chcete -li nakreslit tva...
Snímky Google volného tvaru
Jak do Prezentací Google přidáte vlastní tvary?Můžete v Prezentacích Google nakreslit tvar?Jak do Prezentací Google přidáte vlastní tvary?Vložení tvar...
Upravte tvar v Powerpointu
PowerPointKlikněte na tvar, který chcete změnit. Chcete -li vybrat více tvarů, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na tvary. ... V části Nástr...